Noteikumi

Noteikumi

Vispārīgie noteikumi

Lietošanas noteikumi ir šie noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, kas tiek paziņoti Interneta veikala tīmekļa vietnē www.anata.lv, un tie stājas spēkā no publicēšanas brīža.

Pārdevējs šo noteikumu ietvaros ir ANATA SIA, reģ. Nr. 40203031325, juridiskā adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 20C - 6, LV-2167, tālrunis: +371 20016556, e-pasts: info@anata.lv.

Pircējs šo noteikumu ietvaros ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona (kuras vārdā rīkojas tās pilnvarots pārstāvis), kura  tīmekļa vietnē veic pasūtījumu un samaksu par pasūtītajām precēm.

Interneta veikals šo noteikumu ietvaros ir Pārdevēja struktūrvienība “WWW.ANATA.LV”, kuras darbības vietas adrese ir Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 20C - 6, LV-2167, un tīmekļa vietnes adrese:  www.anata.lv, tālrunis: +371 20016556, e-pasts: info@anata.lv. kurā Pircējam tiek nodrošināta iespēja veikt Preču pasūtījumus un maksājumus par pasūtītajām precēm tiešsaistes režīmā.

Distances līgums

Kad Pircējs, izmantojot Interneta starpnīcību, iegādājas Interneta veikalā piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par Distances līgumu, starp Pircēju un Pārdevēju, līdz ko Pircējs ir izdarījis pasūtījumu un Pārdevēja uz Pircēja  e-pastu ir nosūtījis  apstiprinājumu.

Apstiprinot pasūtījumu Interneta veikalā Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajiem aktiem, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.

Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai, un, nepieciešamības gadījumā, tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību.

Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām precēm (maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka).

Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

Prece un preces cena

Preces cena ir cena, kāda pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras preces vizuālā attēlojuma un preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās preces.

Preces cena tiek uzrādīta eiro vaūtā, bez pievienotā vērtības nodokļa, jo Pārdevējs nav iekļauts pievienotā vertības nodokļa maksātāju reģistrā.  Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Pārdevējs ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma mainīt Preču cenas.

Interneta veikalā izvietoto preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Faktiski piegādātās preces vai to iepakojumi var atšķirties no ilustrācijās norādītajiem pēc to lieluma vai izskata, tomēr pārdevējs darīs maksimāli iespējamo, lai šādu atšķirību nebūtu vai tās būtu minimālas

Ja kāda no Precēm nav pieejama brīdī līdz Pasūtījuma izsūtīšanai, ar Pircēju sazinās Pārdevēja klientu konsultants, lai vienotos par Preču nomaiņu vai rastu situācijai atbilstošu risinājumu.

Uztura bagātinātāju lietošanas ierobežojumi

Latvijas Republikā reģistrēti uztura bagātinātāji ir viens no preču veidiem, kas pieejams iegādei Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējam ir jāņem vērā, ka „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!”

Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro Latvijas Republikā reģistrēto uztura bagātinātāju lietošanas apraksts.

Pie katra uztura bagātinātāja ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija.

Pasūtījuma veikšanas kārtība

Lai veiktu pirkumu Interneta veikalā Pircējam jādodas uz sadaļu "Veikals" jāizvēlas preces un jāpievieno tās virtuālajam pirkuma grozam, nospiežot pogu "IELIKT GROZĀ" pie attiecīgajām precēm. Pirkumu grozs turpmāk būs redzams lapas kreisajā pusē.

Kad visas vēlamās preces ir ievietotas virtuālajā pirkuma grozā, Pircējam jāspiež pogu "PASŪTĪT" , pēc šī Pircējs nonāk sadaļā “PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA”.

Lai turpinātu veikt pirkumu Pircējam jānorāda savus datus (vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru, adresi un papildus informāciju, ja tādu vēlas norādīt). Pircējam jāizvēlas piegādes veidu. Pircējam jāizvēlas pasūtījuma apmaksas veids- lietojot Interneta veikalā iestrādāto maksājuma rīku vai arī saņemt rēķinu uz e-pastu un apmaksāt to ar pārskaitījumu.

 

Ja izvēlēta piegāde uz Omniva pakomātiem, DPD Pickup punktiem, Latvijas Pasta nodaļām, Latvijas Pasta pakomātiem, Pircējs izvēlas sev vēlamo adresi no piedāvātā saraksta. Ja izvēlēta piegāde ar kurjeru Pircējs norāda piegādes adresi. Pēc Pasūtījuma noformēšanas un apmaksas izvēlēto pasūtījuma saņemšanas veidu un adresi nevar mainīt.

 

Kad Pircējs ir pārbaudījis un norādījis pilnīgu un pareizu informāciju, pārbaudījis pasūtījuma un summas atbilstību, Pircējs atzīmējot ar ķeksīti “Piekrītu lietošanas noteikumiem un privātuma politikai” apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt šiem noteikumiem un privātuma politikai un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi vai preces saņemšanu birojā.     

Pēc šīs darbības Pircējam ir jānospiež poga “TĀLĀK” pēc kā Pircējs nokļūst sadaļā “Pasūtījuma apstiprināšana” kur vēlreiz pārliecinās par ievadīto datu pareizību.

Pircējs ir atbildīgs par norādīto datu pareizību, Interneta veikalā veiktajām darbībām un sekām, kas izriet no nepatiesas informācijas sniegšanas, tajā skaitā, bet ne tikai, norādot nepareizu piegādes adresi vai mobilā telefona numuru.

Ja visi dati norādīti pareizi, Pircējam jānospiež poga “Pirkt” pēc kā pircējs nokļūst atbilstošā sadaļā atkarībā no izvēlētā apmaksas veida. Ja izvēlēta apmaksa Interneta veikalā, Pircējs nokļūst sadaļā “Apmaksa” ar iespēju veikt apmaksu par preci ar internetbankām SEB bank, Swedbank, Citadele, Luminor  u.c ., vai VISA un MASTERCARD norēķinu kartēm. Ja ir izvētēta apmaksa ar pārskaitījumu, Pircējs nokļūst lapā ar iespēju apskatīt un lejuplādēt rēķinu spiežot uz pogas "Parādīt rēķinu".

Pēc Pasūtījuma noformēšanas, Pircējam uz e-pasta adresi, kuru Pircējs ir norādījis pie pasūtījuma veikšanas, tiek nosūtīta informācija par pasūtījuma apstiprinājumu  un saiti kuru atverot iespējams lejuplādēt un apskatīt Pirkumu apliecinošu dokumentu (pavadzīmi). Elektroniskā pavadzīme derīga bez paraksta. Veicot pasūtījumu Pircējs apstiprina savu piekrišanu saņemt pirkuma pavadzīmi elektroniski.

Pasūtījums uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs veicis un apmaksājis pasūtījumu Interneta veikalā vai izvēlējies veikt maksājumu ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu un apmaksājis pasūtījumu. 

Gadījumā, ja Pircējs ir izvēlējies veikt apmaksu ar ar maksājumu uz Pārdevēja bankas kontu pamatojoties uz Pārdevēja izrakstīto rēķinu, rēķinā, kas tiek nosūtīts uz Pircēja e-pastu ir redzama norāde "NAV APMAKSĀTS". Šajā gadījumā, Pasūtījums tiek uzskatīts par pieņemtu, kad Pārdevējs ir saņēmis rēķina apmaksu. Pasūtījums nav uzskatāms par pieņemtu un tiek dzēsts 5 darba dienu laikā pēc Pasūtījuma noformēšanas, ja rēķins netiek apmaksāts. Ja Pircējs ir veicis rēķina apmaksu vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Pasūtījuma veikšanas, Pārdevējam ir tiesības izlemt - izpildīt Pasūtījumu, vai atgriezt Pircējam samaksāto naudu 20 darba dienu laikā no maksājuma saņemšanas brīža.

Gadījumā, ja Pircējs ir izvēlējies veikt apmaksu ar kādu no internetbankām vai norēķinu kartēm, bet nav pabeidzis apmaksas procesu līdz galam, atcēlis apmaksu, vai apmaksa nav izdevusies kāda cita iemesla dēļ, rēķinā kas tiek nosūtīts uz Pircēja e-pastu ir redzama norāde "NAV APMAKSĀTS". Šajā gadījumā, Pasūtījums nav uzskatāms par pieņemtu un tiek dzēsts 3 darba dienu laikā pēc Pasūtījuma noformēšanas. Ja Pircējs apmaksā veikto Pasūtījumu ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, viņam ir pienākums par veikto maksājumu informēt Pārdevēju nosūtot e-pastu uz info@anata.lv, vai zvanot uz tālruni  +37120016556. Pasūtījums tiek uzskatīts par pieņemtu, kad Pārdevējs ir saņēmis rēķina apmaksu. Ja Pircējs ir veicis rēķina apmaksu vēlāk kā 3 darba dienu laikā no Pasūtījuma veikšanas, Pārdevējam ir tiesības izlemt - izpildīt Pasūtījumu, vai atgriezt Pircējam samaksāto naudu 20 darba dienu laikā no maksājuma saņemšanas brīža.

Ja Pārdevējs kāda iemesla dēļ nevar piegādāt pasūtītās preces, Pircējs tiek par to informēts pēc iespējas ātrāk. Pircējam tiek piedāvāts izdarīt grozījumus veiktajā pasūtījumā vai noslēgtā Distances līguma nosacījumos. Risinājums tiek rasts atbilstoši situācijai abām pusēm vienojoties. Ja nav iespējams vienoties par grozījumiem veiktajā pasūtījumā, samaksātā nauda (ieskaitot piegādes izmaksas) tiek atmaksāta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Preču piegāde

Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa. Piegādes maksa ir atkarīga no izvēlētā piegādes veida. Informācijai par piegādes veidiem, izmaksām un  piegādes noteikumiem, aicinām jūs iepazīties Interneta veikala “Piegāde un apmaksa” sadaļā.

 

Izvēloties Pasūtījumu saņemt uz kādu no DPD Pickup punktiem, Omniva pakomātiem, Pasūtījuma piegādes dienā Pircējs saņem informatīvu īsziņu no kurjerpasta, kurā ir norādīts PIN kods Pasūtījuma saņemšanai.

Izvēloties Pasūtījumu saņemt ar kurjeru uz Pircēja norādīto adresi, Preču piegādes dienā kurjers sazinās ar Pircēju, lai informētu Pircēju par Preču piegādes laiku. Preces piegādes brīdī Pircējam pēc kurjera pieprasījuma ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība), lai identificētu Pircēju.

Preču piegādes un saņemšanas brīdī Pircējam ir pienākums pārliecināties par piegādāto preču atbilstību pasūtījumam.

Pārdevējam ir tiesības, iepriekš informējot Pircēju, mainīt Preču piegādes laiku.

Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.

Ja Pircējs veicot Pasūtījumu ir norādījis nepareizus datus (adresi, pakomāta adresi, telefona numuru, vārdu, uzvārdu, kas ir redzams rēķinā) un tā dēļ nav bijis iespējams veikt Pasūtījuma piegādi, vai tā ir veikta uz nepareizo adresi, pakomātu vai pirckup punktu, vai arī Pircējs nav izņēmis pasūtījumu no pakomāta vai pickup punkta noteiktajā termiņā, vai neabild uz telefona zvaniem, kad kurjers veic piegādi, Pasūtījums tiek nogādāts uz Pārdevēja biroju. Atkārtota Pasūtījuma piegāde tiek veikta tikai pēc tam, kad Pircējs ir sazinājies ar Pārdevēju, Pārdevējs ir izrakstījis rēķinu par atkārtotu pasūtījuma piegādi un Pircējs šo rēķinu ir apmaksājis. Atkārtotas piegādes izmaksas uz pakomātu vai pickup punktu Pārdevējs aprēķina balstoties uz pakas lielumu un svaru un kurjerpiegādes gadījumā uz pakas lielumu, svaru un attālumu no Pārdevēja biroja.

Izvēloties saņemt Pasūtījumu Pārdevēja birojā Vienības gatvē 51, Rīgā, Pircējs piekrīt, ka par saņemšanas laiku un dienu ir jāvienojas ar Pārdevēju. Biroja darba laiks katru darba dienu var atšķirties un atsevišķās dienās preču izsniegšana var nebūt pieejama. Kad Pasūtījums ir gatavs saņemšanai, Pārdevējs ar Pircēju sazinās telefoniski vai ar e-pasta vēstuli, lai vienotos par saņemšanas laiku. Ja Pārdevējam un Pircējam neizdodas vienoties par Pasūtījuma saņemšanas laiku 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas, Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto naudu 3 darba dienu laikā un Pasūtījums tiek atcelts. Ja Pārdevējs un Pircējs nevar vienoties par Pasūtījuma saņemšanas laiku, tie var vienoties par Pasūtījuma atcelšanu un Pārdevējs atgriež Pircējam naudu 3 darba dienu laikā un Pasūtījums tiek atcelts.

Prece kļūst par Pircēja īpašumu pēc Pasūtījuma apmaksas un apstiprināšanas. Pircējs pats pie pasūtījuma veikšanas izvērtē un izvēlas sev ērtāko un piemērotāko piegādes veidu un pats ir atbildīgs par to vai Pasūtījumā esošās preces ir piemērotas sūtīšanai un uzglabāšanai konkrētajā piegādes veidā un vietā un vai tajā esošā uzglabāšanas temperatūra ir piemērota iegādātajām precēm. Ja preces tiek bojātas piegādes laikā temperatūras dēļ, Pārdevējam nav pienākums to atlīdzināt Pircējam, mainīt preces vai atgriezt naudu, jo Pircējs pats izvēlas piegādes veidu no vairākiem piedāvātajiem, pēc saviem ieskatiem.

Informācija par garantijām un atteikuma tiesībām skatāma Interneta veikala sadaļā “Garantija un atteikuma tiesības”.

 

Strīdu risināšanas kārtība

Ja Pārdevējs nevar izpildīt kādu no šajos noteikumos ietvertajiem izpildes nosacījumiem (termiņš, apjoms, kvalitāte u.c.), tas savlaicīgi informē Pircēju, sazinoties pa norādīto telefona numuru vai e-pastu, norādot iemeslus un piedāvājot izdarīt grozījumus veiktajā pasūtījumā. Risinājums tiek rasts atbilstoši situācijai abām pusēm vienojoties.

Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Nepanākot vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.